درباره ما:

انجمن های مهندسی ساختمان تهران شامل انجمن های مهندسی عمران ،معماری ، برق، مکانیک و نگهداری ساختمان می باشد

که به صورت صنفی در وزارت کار ثبت شده است .

باشگاه مهندسان ساختمان ارائه خدمات رفاهی شامل تخفیف هتل ، رستوران ،اماکن ورزشی ،سینما ، خدمات فیزیوتراپی و تغذیه ی اکادمی فوتبال  وابسته بهAFC  ، بیمه تخصصی دندان پزشکی ، بیمه تکمیل درمان ، خرید اقساطی و... را به اعضای انجمن های مهندسی و مهندسان و دانشجویان رشته های ساختمانی ارائه می نماید.

تلفن ثابت
سی خط ارتباطی همزمان با انجمن
تلگرام و واتس اپ فعال:
ثبت نام دوره های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی
عضویت در انجمن
باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان
بیمه تکمیل درمان گروهی
ایمیل باشگاه سازندگان و ولیدکنندگان ساختمان
اینستاگرام انجمن های مهندسی ساختمان
ایمیل انجمن های مهندسی ساختمان
اینستاگرام باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان
©2023 Anjomanhaye Mohandesi, All Right Reserved