هشتمین همایش مهندسان سازندگان و تولیدکنندگان
(گـرامـیداشت روز مـهــنـدس هـمـراه با کــارگــاه‌هـای آموزشـی با حضور 1500 نفر از اعضای باشگاه)
تلفن ثابت
اینستاگرام انجمن های مهندسی ساختمان
اینستاگرام باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان
©2024 Anjomanhaye Mohandesi, All Right Reserved