فرم ثبت نام بیمه تکمیلی درمان (افراد زیر 60 سال)
اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
/
/
رشته تحصیلی
شماره شبا
IR
ثبت نام افراد خانواده
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
نسبت
تاریخ تولد
/
/
افراد خانواده در لیست وارد نگردیده
ارسال تصاویر شناسنامه
تصویر صفحه اول شناسنامه
ارسال
حذف
0%
0%
اطلاعات تماس
شماره تلفن ثابت
شماره تلفن
کد شهر
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
اطلاعات تکمیلی
شماره عضویت انجمن
وضعیت پروانه اشتغال
عضویت در نظام مهندسی تهران
در صورت تجمیع خدمات بیمه‌ای
- علاوه بر اطلاع رسانی زمان اتمام بیمه نامه -
تا 100%تخفیف نرخ بیمه تکمیل درمان بهره‌مند شوید
نوع بیمه نامه
تاریخ انقضای بیمه نامه
/
/
افراد خانواده در لیست وارد نگردیده
اطلاعات پرداخت
نوع بیمه
حق بیمه سالیانه هر نفر اصلی: 42.712.400 ریال
حق بیمه سالیانه اعضای خانواده: 37.712.400 ریال
حق بیمه سالیانه هر نفر اصلی: 72.712.400 ریال
حق بیمه سالیانه اعضای خانواده: 67.712.400 ریال
نوع پرداخت
مبلغ قابل پرداخت
شرایط عمومی و خصوصی استفاده از خدمات بیمه نامه تکمیل درمان آسیا را مطالعه نموده و با کلیه موارد آن موافقم
تلفن ثابت
سی خط ارتباطی همزمان با انجمن
تلگرام و واتس اپ فعال:
ثبت نام دوره های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی
عضویت در انجمن
باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان
بیمه تکمیل درمان گروهی
ایمیل باشگاه سازندگان و ولیدکنندگان ساختمان
اینستاگرام انجمن های مهندسی ساختمان
ایمیل انجمن های مهندسی ساختمان
اینستاگرام باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان
©2023 Anjomanhaye Mohandesi, All Right Reserved