خدمات مشتریان

40 % تخفیف برای مجموعه های تفریحی:

پارک دکترلند

ژوراسیک پارک

سورتمه دربند

سورتمه تهران

موزه هیومن پارک

اسپایدر پارک

موزه شهاب سنگ

موزه رویا پارک

رصدخانه خورشیدی

شهربازی دریاچه چیتگر


*کد تخفیف شما———می باشد*


کد تخفیف را در سایت www.iran-fun.ir وارد کنید.


پس از وارد کردن کد تخفیف، مبالغ 40% کاهش می یابند.


هر فرد با داشتن کارت عضویت انجمن می تواند، 30 بلیت تخفیف دار یک نفره تهیه نماید. استفاده از این تخفیف بدون نام می باشد.

تلفن ثابت
سی خط ارتباطی همزمان با انجمن
تلگرام و واتس اپ فعال:
ثبت نام دوره های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی
عضویت در انجمن
باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان
بیمه تکمیل درمان گروهی
ایمیل باشگاه سازندگان و ولیدکنندگان ساختمان
اینستاگرام انجمن های مهندسی ساختمان
ایمیل انجمن های مهندسی ساختمان
اینستاگرام باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان
©2023 Anjomanhaye Mohandesi, All Right Reserved